Игри

Информация за страница Батак

Батак е град в Южна България и се намира в Пазарджишка област. В близост е до град Пещера и е административен център на едноименната община. По данни на преброяването от 2011 г. населението на града възлиза на 3353 души. Градът се намира в планински район, на 1036 м надморска височина в долината на река Струма и нейните два бряга. Разположен е в котловина, която от всички страни е заградена от хълмове, а над тях пък се издигат върховете на Баташката планина. На запад тя граничи с Чепинска река, на юг – с Доспатска река, на изток – с река Въча, а на север – с Тракийската низина. Защитената местност Баташки снежник също се намира тук. Градът се намира на 15 км по асфалтиран път от град Пещера и на 35 км от областния град Пазарджик. Климатът е преходно-континентален, повлиян забележимо и от надморската височина. Валежите варират между 670 и 680 литра на квадратен метър годишно. Градът е запазен от силните ветрове, като това се дължи на неговото разположение. Зимата е сравнително топла,  а средната годишна температура пък  е 10 градуса. Характерно явлене за района е южният вятър, който местното население нарича „бял вятър”. По околните възвишения снеговалежите достигат до 150 см, а в самия град – 63 см. Лятото пък е прохладно и приятно и благодарение на това Батак и районът се утвърждават като привлекателен планински курорт. Историята на града е интересна – баташките околности са обитавани още от древните римски времена. Доказателство за това са откритите археологически обекти, развалини на византийски, тракийски и други крепости.

                Годината, в която възниква градът, няма как да се определи с точност поради факта,че липсват исторически сведения за това. Според някои исторически паметници и също според живото предание първото име на селището е било Батево – от брат или „бате”, като е наречено по всяка вероятност от бежанците, които бягат от турските поробители. Свидетелство за това е ръкописът, който се счита, че е дело на Методий Драгинов, живял през 17-ти век, но смятан от съвременните изследователи за фалшификат. Безспорно свидетелство за съществуването на селището обаче е надпис от 1592 г., който е върху взидания камък на чешмата при Кричимския манастир. Върху него може да се прочетат както името на Батак, така и тези на хората, които са построили чешмата. Името на града възниква по време на турското робство, но поради това, че османците трудно произнасят Батево, започват да го наричат Батак. На турски това означава кал и се прави асоциация с езерото, което се намира в близост до северозападната му страна. Трудните условия, в които хората били принудени да живеят, ги направили твърди, сурови и решителни. Основен поминък на населението бил дърводобивът, като от дървесината се строят корабите на турската империя и се развива търговията. Градът става притегателна сила за много родолюбци, които, за да съхранят християнската си вяра, се преселват тук. Все повече нараства желанието за независимост сред населението. В града израстват редица видни духовни лица като игумен Йосиф Строителя, възстановил Рилския манастир в сегашния му вид. Игумените Кирил и Никифор и Георги Бусилин също израстват в този град.

 

 

 

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker